مسئولیت اجتماعی تکلیفی است که همه اقشار یک جامعه نسبت به انجام آن موظف و مکلف هستند، حال نسبت، میزان و نوع آن متناسب با جایگاه و موقعیت اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت خواهد بود.

هنگامی که هر یک از افراد جامعه برای حمایت از نیازمندان و یا در امور زیست محیطی مشارکت می‌کنند در حقیقت به مسئولیت اجتماعی خود عمل می‌کنند. بدیهی است این تکلیف در ابعاد بزرگتر آن بر دوش دستگاه‌ها، نهادها، واحدهای خدماتی و تولیدی و صنعتی که به نوعی از منابع عامه بهره می‌گیرند، سنگین‌تر است.

در واقع، مسئولیت اجتماعی تنها مختص سازمان‌های بزرگ و سودآور نیست، بلکه همه افراد جامعه را به ‌نسبت برخورداری آن‌ها از منافع عمومی نیز در برمی‌گیرد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تکلیفی است که آن‌ها را مجاب می‌سازد تا در فضای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی انتظارات جامعه باشند، از طرفی نباید فراموش کرد شرکت‌ها مسئولیت‌های بزرگی نیز در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان و تمامی ذی‌نفعان بر عهده دارند و باید نسبت به هر دو بخش به تعهدات خود عمل کنند.

هر سازمانی ملزم است تا در جهت حل مشکلات، مسائل و بهبود کیفیت زندگی کارکنان و به سهم خود، رفع برخی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی جامعه متاثر از فعالیت خود همت گمارد. در این خصوص نیز شرکت دانش بنیان فرآوری استرانسیم سدید تلاش کرده تا علاوه بر انجام تعهدات خود در چارچوب قوانین کار، نسبت به کارکنان، اعم از کارگران و کارشناسان و مدیران، بخشی از نیازهای رفاهی و اجتماعی و فرهنگی آن‌ها را نیز تأمین کند.

سازمان‌های مسئولیت‌پذیر و متعهد پیش از بروز معضلات و مشکلات و پیش از آنکه درخواستی از آن‌ها شود، باید بر مبنای اصول تبیین شده در دورنمای توسعه خود، در برابر بحران‌های آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره بیاندازد پیش‌بینی‌های لازم و اقدامات عملی انجام دهند.

شرکت دانش بنیان فرآوری استرانسیم سدید با اعتقاد راسخ در تحقق این امر از جمله ارتقاء شاخص‌های زیست محیطی نه تنها با رعایت الزامات مصرح در قانون برای کاهش آلاینده‌های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی خود اقدام کرده، بلکه تدابیری فراتر از وظایف برای پیشگیری از بحران‌های آتی را نیز اتخاذ کرده است.

منشاء خدمات انکار ناپذیر در رونق اقتصادی و توسعه پایدار

بدیهی است وجود واحدهای صنعتی در هر نقطه از جهان برخی پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی دارند که گریز از آن‌ها اجتناب ناپذیراست اما همان‌طوری‌که در هر نقطه از جهان در کنار این واحدهای صنعتی، تدابیری جهت کاهش میزان اثرات منفی آنها اتخاذ می‌شود شرکت دانش بنیان فرآوری استرانسیم سدید نیز نهایت تلاش خود را برای کاهش آسیب‌ها و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مصروف داشته و آن را از وظایف خود می‌داند.